Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Trafik Sigortaları

Kasko Sigortası

Konut Sigortaları

İş Yeri Paket Sigortası

Sağlık Sigortası

Bireysel Emeklilik

Mühendislik Sigortaları

Zorunlu Deprem Sigortası

Nakliyat Sigortası

Kredi Sigortaları

Seyahat Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Tarım Sigortaları

Benim Ailem Sigortası

Bireysel Emeklilik

BES- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI
Bireysel emeklilik sistemi devlet tarafından desteklenen bir sistemdir, 2013 yılı başından itibaren tüm katılımcılara asgari ücreti aşmamak kaydıyla yatırdığı tutarın %25 oranında ayrıca destek vermektedir. Ancak bu destek, sistemde aşağıda belirtilen sürelerce kaldığında hak edilecektir. Emeklilik yaşı 56 olarak belirlenmiştir, sistemde asgari 10 sene kalıp  ve bu yaşa ulaşıldığında en düşük stopaj kesintisi ile sistemden çıkma şansı vardır. Süre sonunda isterseniz birikimin tamamı yatırımcıya ödenebiliyor veya ana paranın sistemde kalması şartı ile maaş seçenekleri sunulabiliyor. 


BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
1-Genelde emeklilik yaşı olan 56 yaşı beklemek kesintiler bakımından önemlidir.
2- Aylık ödediğiniz tutarlar , ilgili emeklilik şirketine ait fonlarda değerlendirilmektedir, fon seçenekleri müşteri tarafından seçilip , oranlanabilmektedir.
3-Sistemden emeklilik öncesi ayrıldığınız zaman getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır, bu oran erken ayrılmada %15 iken, emeklilik döneminde için % 5'tir. 
4-Devletin katkı payı olarak verdiği %25 'lik destek, erken ayrılma durumunda aşağıdaki oranlara göre yansıması olacaktır.

 

Sözleşme süresi Devlet katkı payı hak kazanma oranı Net getiri
0-3 yıl 0% 0
3-6 yıl 15% 3,75%
6-10 yıl 35% 8,75%
10 yıl ve üzeri 60% 15%
Emeklilik 100% 25%

 

5- Yatırılan aylık ödemelerde %2 yönetim gider kesintisi yapılmaktadır, eğer peşin olarak 13.200+96 TL ödeme yaparsanız bu ödemeden yönetim gider kesintisi yapılmaz. Toplamda 264 TL. avantajınız olmuş olur.
6- Fonda biriken para üzerinden günde yüz binde 3 ile 6,25 arasında fon gider kesintisi yapılır. Bu da yılda %2-%2,25 civarındadır.

Yönetim ve fon gider kesintisi yeni yasa değişikliğinden sonra her şirketin kesme zorunda olduğu bir kesintidir. Çünkü emeklilik şirketlerinin bu kesintilerinden başka kazanç kalemi kalmamıştır. 
Başlangıçtaki giriş aidatı 96 TL. 10 yıldan önce çıkılması durumunda aşağıdaki ertelenmiş giriş aidatları kesilir.
Sözleşmeden erken çıkılması durumunda, ertelenmiş giriş aidatı oranı
 

 

Sözleşme Yılı Aylık brüt asgari ücret oranı (%) 
0-3 yıl 75%
3-6 yıl 50%
6-10 yıl 25%

 

8- Fon yönetim şirketi İş Portföy Şirketidir. Anadolu Hayat, Aegon Emeklilik ve bizim şirketimiz olan Axa Emeklili'in fonlarını İş Portföy yönetmektedir.

Bireysel Emeklilik© 2016 Demirtaş Sigorta