Kurumsal

Kurumsal

Misyon Vizyon

Tarihçemiz

Kurucumuz

Kalite Politikamız

Temel Değerlerimiz

Etik İlke ve Kurallarımız

Politikalarımız

Nostalji

Politikalarımız

Yönetim Politikası: Paydaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için yapılan tüm faaliyetlerimizin yönetiminde, mevcuttan yetinmeyen, yenilikçi yaklaşımlarla ve hedeflerle çalışan sürdürülebilir bir yapının sistematiğini oluşturmak ve yayılımını  sağlamak, çalışanların katılımına ve ekip çalışmasına odaklı yönetmek temel politikamızdır.

Pazarlama ve Satış Politikası: Çalışanlarımızın öncelikle müşteri menfaatlerini düşünen (müşteriye olan fayda), onların ihtiyaçlarını belirleyip maksimum menfaatle minumum fiyatla ürün ve hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyeti ve sadakatini esas alınarak pazarlama ve satış hedeflerimize ulaşmaktır.

Halkla İlişkiler Politikası: Toplumsal sorumluluk bilincinde olan bir şirket olarak toplumu bilinçlendirme adına yapılacak çalışmalarda ve şirket faaliyetlerini aktarmada şeffaflığa dikkat etmek ve aktarılan bilgilerin sürekli gelişimine odaklı çalışmak görevimizdir. 

İnsan Kaynakları Politikası: Kurumsal ve bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesi adına çalışanların davranışlarını ve onların yetkinliklerini geliştireceği,  insan kaynağının en etkin ve verimli şekilde kullanılabileceği, formal sistemleri geliştirmek ve yönetmektir.

Mali İşler Politikası: Tüm çalışanların şirketin mali ve finansal konularına duyarlı, israfı yok ederek finansal sonuçlara katma değer yaratan, maliyet bilincine sahip kişiler haline getirmek ve şirketin geleceğini kontrol altına ve garanti altına alacak finansal sistemleri ve analizleri  sürekli kullanmak temel politikamızdır.

Kalite  Politikası: Şirketimizin bugünlere gelmesini ve daima müşterileri ile beraber el ele olmasını sağlayan, misyonumuzdan ve vizyonumuzdan hiç taviz vermeden ilerlememizdir.

Satınalma ve Tedarik Politikası: Şirketimizin iş akışını sağlamak, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunabilmek için ihtiyaçların belirlenerek piyasa koşullarında en az 2 yerden fiyat alarak kendimiz için kaliteli ve fiyat yönünden avantajlı olan ürünlerin alınarak işletme maliyetlerimizin düşürülmesinde tüm çalışanlarımızın “alımları kendileri için alıyormuşçasına” dikkatli olmaları önem arzetmektedir. Tedarikçilerimizin seçiminde öncelik olarak şartlar uygun ise bizden alışveriş yapan firmaları tercih etmek şirketimizin ticari ahlak sorumluluğu içinde yapması gerekendir.

Müşteri İlişkileri ve İletişim Politikası: Sigortalılarımızın ihtiyaçlarını tespit etmek, yeniliklerden haberdar etmek için web sayfamızda müşterilerimize özel bölümler ayırarak onları bilgilendirmek. İletişimin her aşamasında kurumsal kimliği kullanmak. Sigortalılarımızın özel günlerinde, vadesi dolan işlerinin hatırlatılmasında mail veya sms ile bilgilendirmelerimiz, sigortalılarımızın daha kaliteli bir yaşam sürdüklerini hissettirebilmek tüm çalışanlarımız ve ortaklarımızın temel politikasıdır© 2016 Demirtaş Sigorta